• slider image 327
:::

處室業務 文書組

建立日期 2014-10-03 05:56:11

「文書組」目錄

1. 承辦業務 503 2015-01-22 06:44:31
2. 業務規定及要點 543 2014-12-02 02:53:38
2-1 臺中市立烏日國民中學文書處理規定 582 2014-12-02 01:46:52
2-2 臺中市立烏日國民中學校務會議實施要點 474 2014-12-02 01:49:03
3. 文書作業流程圖 493 2014-12-02 02:12:13
3-1 收文作業流程圖 527 2014-12-02 02:13:41
3-2 發文作業流程圖 389 2014-12-02 02:15:00
3-3 公文函覆文或存查公文作業流程圖 423 2014-12-02 02:15:46
:::

活動照片

1.JPG
IMG_4830.JPG
IMG_5673.JPG
2019528_190528_0013.jpg
20190130_190130_0007.jpg
20190130_190130_0005.jpg
IMG_5189.JPG
20190130_190130_0008.jpg
20190130_190130_0002.jpg
201952_190507_0005.jpg

災害示警