• slider image 327
:::

1. 校長室

 

 

校長:王怜瓔
 

學校經營理念
 

1.關注學生的學習生命,尊重差異,欣賞獨特,開發每一個學生的潛能。

2.在乎師生的需求,增強師生自我期待,懷抱對世界的熱情。

3.人文思維與社會關懷,以開放教育、人文思想,實踐全人教育理想。

4.前瞻敏覺,勇於承諾;家庭、學校、社會三位一體肩負與地球村接軌核心任務。


:::

主選單

站內搜尋

:::

活動照片

1.JPG
IMG_5578.JPG
IMG_5201.JPG
20190130_190130_0005.jpg
11.JPG
2019528_190528_0028.jpg
20190221_190222_0018.jpg
3.JPG
20190130_190130_0008.jpg
201959_190510_0011.jpg

災害示警