• slider image 327
:::

1. 學校資料

 

學校名稱 烏日國民中學 創校日期 1966-08-01
總機電話 (04)23381009 傳真電話 (04)23387800
英文名稱 Wurih Junior High School 郵遞區號 41457
學校地址 臺中市烏日區新興路457號
學校網址
教育部代碼 064520
商業統一編號 57302074
OID 2.16.886.111.90027.100038


更詳細資料請點閱


:::

活動照片

20190221_190222_0010.jpg
108電腦競賽29.jpg
DSC_2737.JPG
108電腦競賽51.jpg
S__13877296.jpg
108電腦競賽02.jpg
108電腦競賽21.jpg
108電腦競賽08.jpg
108電腦競賽23.jpg
DSC_2855.JPG

好站快速連結

災害示警