• slider image 327
:::

調查 人事主任 - 人事室 | 2016-03-31 | 人氣:522

採網路問卷線上填答,請至銓敘部全球資訊網首頁(網址:http://www.mocs.gov.tw),點選右側「個人化專區」之「問卷調查」,按下「填寫問卷」後開始作答。
 

:::

活動照片

S__8331291.jpg
8.JPG
IMG_5264.JPG
20190130_190130_0002.jpg
20190221_190222_0010.jpg
20190221_190222_0005.jpg
3.JPG
IMG_4799.JPG
S__8331293.jpg
1.JPG

災害示警