• slider image 327
:::

調查 人事主任 - 人事室 | 2017-05-25 | 人氣:310

鼓勵適用公務人員退休法之公務人員,於本(106)年6月30日以前,至銓敘部全球資訊網首頁(網址:http://www.mocs.gov.tw/)畫面右側點選「漸進式退休問卷調查」圖示,進入網頁並填寫問卷。

:::

活動照片

S__13877291.jpg
DSC_2737.JPG
108電腦競賽29.jpg
108電腦競賽49.jpg
IMG_5565.JPG
108電腦競賽53.jpg
IMG_6864.JPG
S__13877280.jpg
108電腦競賽12.jpg
108電腦競賽40.jpg

好站快速連結

災害示警