• slider image 327
:::

調查 人事主任 - 人事室 | 2017-05-25 | 人氣:247

鼓勵適用公務人員退休法之公務人員,於本(106)年6月30日以前,至銓敘部全球資訊網首頁(網址:http://www.mocs.gov.tw/)畫面右側點選「漸進式退休問卷調查」圖示,進入網頁並填寫問卷。

:::

活動照片

IMG_5189.JPG
1.JPG
20190130_190130_0002.jpg
201959_190510_0035.jpg
201959_190510_0032.jpg
7.JPG
201959_190510_0011.jpg
10.JPG
20390.jpg
IMG_5673.JPG

災害示警