• slider image 327
:::

調查 人事主任 - 人事室 | 2015-05-04 | 人氣:1745

本案退休意願調查係為編列控管105年退休預算,為維護擬於105年退休人員權益,請符合退休資格人員,審慎考量年資採計、考績晉級及其他涉及個人權益等相關事項,再行決定登記退休日期,如有擬退休人員,請於本(104)年5月15日(五)前至人事室完成退休意願調查登錄。

:::

活動照片

20190221_190222_0004.jpg
9.JPG
67689.jpg
IMG_4830.JPG
IMG_5264.JPG
201959_190510_0030.jpg
20390.jpg
20385.jpg
2019528_190528_0029.jpg
1.JPG

災害示警